آرشیو

اقتصاد

با واگذاری یک درصد از اراضی ملی به صنایع کشاورزی موافق هستید؟

فعالیت‌های اقتصادی گیلان بر پایه محصولات کشاورزی استوار است. کشاورزی از مهمترین بخش‌های اقتصادی گیلان است که نقش مهمی در مسیر توسعه این استان ایفا می‌کند. بر اساس آمارهای مدیریت و…
ادامه مطلب ...

نان به نرخ نسیه!

دفترچه‌های خط خطی نقد و نسیه در مغازه‌های کوچک حاشیه شهر مملو از نام کسانی است که اقلام غذایی را به صورت اقساطی خریداری می‌کنند. هر کس که در پرداخت بدهی خوش حساب است نامش قلم گرفته…
ادامه مطلب ...