آرشیو برچسب

آبهای داخلی

نشست علمی-تخصصی گونه‌های در معرض خطر

نشست علمی تخصصی روز جهانی گونه‌های در معرض خطر به میزبانی موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور برگزار می‌شود. از سوی اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت، 20 می ‌روز جهانی گونه‌های در معرض خطر ICUN انتخاب شده است. درهمین رابطه «فریدون عوفی» سخنران ویبنار و عضو هیات علمی موسسه تحقیقات شیلاتی کشور و مدیر گروه مطالعات بوم شناسی دریای خزر به مرور گفت: مباحث این نشست علمی در خصوص وضعیت حفاظتی ماهیان آبهای داخلی؛ باید‌ها ونبایدها، نگاهی به گونه‌های در معرض تهدید انقراض ایران و وضعیت حفاظتی ماهیان حوضه ایرانی دریای کاسپین خواهد بود. وی اظهار…