آرشیو برچسب

آب بندان ها در گیلان

برخورد قانونی با فروشندگان سنبل آبی

بعد از اینکه اقدامات فیزیکی و بیولوژیکی درجمع آوری و پیشگیری از گسترش گونه های گیاهی مهاجم به تالاب ها و آب بندانهای استان درسالهای اخیر بی نتیجه ماند این بار سازمان محیط زیست گیلان ، پیگرد قانونی فروشندگان سنبل و کاهوی آبی در گیلان را در دستور کار خود قرار داد. گونه های مهاجم سنبل آبی و کاهوی آبی که گیاهی بومی از آمریکای جنوبی بوده چند سالی است مهمان ناخوانده پهنه های آبی و تالاب های استان شده است. این گونه مهاجم با گسترش بی رویه در محیط های آبی، زیست گیاهی و جانوری تالابها و آب بندانهای استان را مورد تهدید جدی قرار داده…