آرشیو برچسب

آب شرب روستایی

گیلان مشکل تامین منابع آبی ندارد

معضل کم آبی که اخیرا شهرهای همدان و شهرکرد را متاثر کرده از سالهای گذشته پیش بینی و هشدارهای لازم در خصوص جانمایی نامناسب منابع تامین آبی این شهرها به متولیان امر داده شده بود. این درحالیست که دستورالعملهای پدافندغیرعامل تأکید دارد، برداشت و تامین منابع آبی یک شهر نباید منحصر از یک نقطه و یک سد باشد تا آن شهر در مواقع بحرانی با با کمبود آب مواجه شود. از اینرو لازم است تامین آب شرب شهرها از منابع مختلف انجام شود. اما داستان تامین منابع آبی برای گیلان متفاوت از سایر مناطق کشور است. تامین آب شرب شهرهای رشت، لاهیجان، لنگرود و…