آرشیو برچسب

آب و هوا

ما و تغییرات اقلیمی

خیلی از مدیران در جلسات می‌گویند "چرا تغییر اقلیم مساله است و باید به آن پرداخت؟ این‌ها مسایل بزرگ جهانی است و مساله امروز ما نیست.»  وقتی این صحبت‌ها را می‌شنوم بدون شک به این نتیجه می‌رسم که کلی کار نکرده و راه نرفته داریم که باید آن را بازسازی کنیم. مدت‌هاست که جدلی بی‌انتها بین اکولوژیست‌ها و اقتصاد دانان درباره آیا اقتصاد مهم‌تر است یا اکوسفر؟ آیا محیط‌زیست مهم‌تر است یا اقتصاد؟ آیا در درجه اول باید کوشید تا اقتصادی پر رونق داشت یا این که باید حفظ محیط‌زیست را در اولویت قرار داد؟ اتفاق مهمی در سیاره محبوب مان با نام…