آرشیو برچسب

آثار تاریخی گیلان

بناهای تاریخی گیلان، رنگ باختن در زمانه‌ی بی توجهی(قسمت اول)

امیرحسین کریمی- مهسا بهشتی/ پا نهادن در بناهای تاریخی همیشه حسی توام با شعف و شگفتی برایمان به ارمغان می‌آورد. صرف نظر از جنبه زیبایی‌شناختی، آن چیزی که چنین احساساتی را در ما بر می‌انگیزد، تجربه‌ی ناب بودن در تاریخ است. گرچه مفهوم تاریخ پیچیده‌تر و وسیع‌تر از آن است که به تاریخ مصور بناهای باستانی محدود شود، اما به طور کلی وصل شدن به گذشته و تخیل ناشی از آن در جهانی مملو از خبرها و واقعیت‌ها نسبتا از زندگی ما حذف شده است. گویی قدمت همه اتفاقات نهایتا به چند دهه قبل باز می‌گردد و با شکافی میان امروز و دیروز، بخشی از گذشته…