آرشیو برچسب

آروین ایل‌بیگی

جانِ خسته‌ میدان انزلی در شولای انتظار

پل قدیمی و زیبای انزلی  با همه‌ی کاکایی هایی که بر فرازش بال و پر می زنند را پشت سر می گذاریم  و منظر میدان اصلی شهر و برج سفید ساعت در برابر چشمهامان  پدیدار می شود. یک وقتهایی که مه شولای تن برج می شود، خاطره‌ی فانوس دریایی بودنش در اذهان مردم شهر جان می گیرد. اما این شکوه، وقتی نگاه ها می نشیند بر ساختمان فرسوده‌ی کنار پل که امکان فروپاشی اش بسیار است، در چشم بر هم زدنی محو می شود. وضعیت اسفبار ضلع غربی میدان اصلی شهر، زیبایی هتل گلسنگ را که یادگاری از گذشته هاست به نیشخند نشسته و بنای ارزشمند هتل تهران به دنبال ساخت و…