آرشیو برچسب

آسمان گیلان

در گیلان کانون تشکیل ریزگرد نداریم

طی چند ماه اخیر آسمان گیلان همزمان با استانهای غربی کشور، روزهای غبار آلود و کدری را به خود دید که از ورود گرد وغبار و ریزگرد کشورهای همسایه متاثر شده است. هرچند که هجوم ریزگردها در ایران اتفاق تازه‌ای به شمار نمی‌رود، اما با این حال این پدیده در گیلان طی چند سال اخیر افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته است. غبارهای برخاسته از خاک با افزایش شاخص‌های آلایندگی، مشکلات تنفسی که پیامدهای منفی و زیان باری برای محیط زیست دارند، در بسیاری از شهرهای غربی کشور طوفان گرد وغبار و تاری دید و برای گیلان نیز آسمان آلوده و گاها همراه با ریزگرد به…