آرشیو برچسب

آمار گیلان

افزایش ۴۷ درصدی هزینه سالانه خانوارهای شهری در گیلان

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان گفت: بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان طی سال 1399 نشان می دهد،متوسط کل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری استان گیلان نسبت به سال قبل در نقاط شهری 1.47 درصد رشد داشته است. «وحید طیفوری» معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی گیلان با اشاره به انتشار نشریه بررسی هزینه و درآمد خانوارهای شهری و روستایی استان گیلان افزود: براساس یافته‌های این طرح در سال 1399، متوسط کل هزینه‌های خوراکی و غیرخوراکی سالانه یک خانوار شهری…