آرشیو برچسب

آموزش آنلاین

توفیق اجباری

یادگیری الکترونیک یک نظریه و علم جدی آموزشی با پشتوانه‌ی عظیم آکادمیک است. آنچه در ایران تجربه شده کمتر از یافته‌های تکنولوژی آموزشی در این حوزه استفاده کرده و بیشتر یک بستر دیجیتال را از این دانش به امانت گرفته تا مشکلی آنی را بدون در نظر گرفتن دورنمای استراتژیک آن حل و فصل کند. این توفیق اجباری اما به دو دلیل مورد استقبال گسترده متخصصان حوزه تکنولوژی آموزشی قرار گرفته است. دلیل اول، از بین رفتن بعضی باور‌های غلط همچون سادگی بیش از حد دوره‌های آنلاین یا نبود یادگیری در این بستر است. اگرچه نمی‌توان در مورد دیدگاه عمومی،…

ضربتی و حداقلی

با همه‌گیری ویروس کووید-19 در ایران و جهان، بسیاری از حوزه‌های خدماتی بستر سرویس‌دهی خود را تغییر دادند تا تاثیر فاصله‌گذاری اجتماعی را بر روند عادی زندگی کاهش دهند. این تغییر در حوزه آموزش به دلایل متعدد از جمله تاثیر آن بر آینده آموزش به‌طور عام و آموزش غیر حضوری به طور خاص، ایجاد شکاف دانشی در بین یادگیرندگان، سیستم آموزش خطی-ترتیبی در ایران و نظایر آن از اهمیت برخوردار است. در مقاله‌ی حاضر، بخشی ازعملکرد وزارت‌خانه‌های علوم و آموزش و پرورش را در این حوزه بررسی می‌کنم که با بیش از 17 میلیون یادگیرنده، بخشی قابل ملاحظه…

گمشده ی اصلی، محتوای آموزش یادگیری است

در دنیا یک بحث کلی تحت عنوان «سیاست گذاری در سطح ملی» مطرح است که در واقع، وظایف و نقش دولت‌ها برای اداره‌ی کشور و امور جامعه را طراحی و  آن را هدایت می‌کند. امروزه همه‌ی کشورها و دولت‌ها تلاش می‌کنند تا شتاب توسعه را ایجاد کنند. ما معمولاً بین توسعه و شتاب توسعه تفاوتی قائل هستیم. توسعه بدین معناست که دیر یا زود، در یک بازه‌ی زمانی به طور معمول میان مدت یا بلند مدت، یک سری تغییرات اقتصادی و اجتماعی رو به جلو به سمت کشورها می‌آید. اما شتاب توسعه خیلی فراتر از توسعه است. دراقع یک مجموعه تغییرات و تحولات صنعتی تجاری مثبت،…