آرشیو برچسب

آموزش و پرورش تالش

«تالشییه درس» سندی برای آموزش زبان بومی

یک‌صد سال و اندی از اجرای نظام نوین آموزشی و گذار از مکتب‌خانه به مدرسه‌های جدید می‌گذرد و طی این مدت تمام برنامه آموزشی توسط رده ملی به مراکز اجرایی و آموزشی پایین دستی دیکته می‌شده است. جریانی یک طرفه که همواره تصمیم گیرنده آن وزارت آموزش و پرورش بوده و توانمندی واحدهای آموزشی و سطح محلی جایگاه در خور شانی نداشته است. شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال‌های ۶۴ و ۶۵  خورشیدی تحولات بنیادین آموزش و پرورش را کلید زده اما جنگ این برنامه را به تعویق انداخت. پیش از انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 برنامه ریزی محلی هیچ جایگاهی در…