آرشیو برچسب

آموزش و پرورش رشت

اینک برگ‌هایی از چراغ ِ معجزه معارف …

محمدولی خان سپهسالار (نصر السلطنه) حاکم گیلان در عصر مظفری وقتی نخستین بار در سال ۱۲۷۷ ه ـ ش، مدرسه‌ای را با نام "مظفریه شرافت" در یکی از منازل شهر رشت تاسیس کرد، روز امیدبخشی برای اهالی این شهر بود. این نهاد که بعدها به کمک و مدد مردم اهل فرهنگ، به ساختمان دو طبقه ای در محله ی سبزه میدان منتقل شد، سرآغاز تاسیس مدارس ملی ـ دولتی از جمله دبیرستان شاهپور بود. در سال ۱۲۹۸ ه ـ ش این مدرسه به مدیریت مردی فاضل و مجرب ـ میرزا محمد خان شبانی ـ در محله ی سبزه میدان کار خود را آغاز کرد که تا سال ۱۳۰۶ ه ـ ش به مدرسه متوسطه نمره یک…