آرشیو برچسب

ابتهاج

نیره ابتهاج؛ یادهایی از استقلال زنان در پهلوی دوم

در تاریخ ایران، همواره نام زنانی نقش بسته است که جایگاه مهمی در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بر عهده داشته‌اند. پس از پیروزی جنبش مشروطه، زنان در جامعه‌ی ایران به موقعیت‌های بالایی در نظام اجرایی و قانون‌گذاری دست یافتند. حضور زنان در مجلس شورای ملی پس از اعطای حق رأی به آن‌ها و از دوره‌ی بیست و یکم مجلس در سال ۱۳۴۲خورشیدی آغاز شده و تا دوره‌ی بیست و چهارم در سال ۱۳۵۷، ادامه یافت. در این چهار دوره در مجموع ۳۶ زن در ۵۰ کرسی در مجلس حضور داشتند. نیره ابتهاج سمیعی از حوزه‌ی انتخابیه‌ی رشت تنها زنی است که توانسته…