آرشیو برچسب

ابشار ماسوله

ماسوله در معرض سیلاب و رانش زمین

شهرک تاریخی ماسوله درسالهای اخیر بارها درمعرض سیلاب های متوالی با دوره های بازگشت کوتاه مدت قرار گرفته است. بارشهای شدید درماسوله به دفعات وقوع سیلاب و رانش زمین در این منطقه را در پی داشته است. هنوزخاطره‌ی سال 1377 و جان باختن 30 نفر و نیز سیلاب سال 1384 وکشته شدن بیش از 40 نفر در این شهر از اذهان شهروندان ماسوله پاک نشده است. درعین حال روز گذشته بعد از بارش های متناوب روزهای اخیر، سست شدن سنگ‌ها در بالا دست ماسوله منجر به رانش قطعه سنگ بزرگی بروری آبشار ماسوله و از بین رفتن این جاذبه دیدنی دراین شهرک تاریخی شد. رانش قطعه…