آرشیو برچسب

ابفای گیلان

۳۱۳ روستای گیلان در معرض تنش آبی

کاهش بارشهای بهاری امسال نسبت به میزان نرمال بارشها در سالهای گذشته، نگرانی از تشدید تنش‌های آبی در بخش کشاورزی و تامین آب شرب روستاهای مناطق کوهستانی گیلان را افزایش داده است. بر اساس آمارها متوسط بارندگي ايران 250 ميليمتر ثبت شده که این میزان بارندگی در گيلان يك هزار و 61 ميلي متر بوده است. این درحالیست که طبق پیش بینی‌های کارشناسان سازمان آب منطقه ای، در سال 1400 متوسط سرانه آب قابل دسترس در این استان به دو هزار و 654 متر مكعب مي رسد. ازاینرو باتوجه به روند نزولي سرانه آب قابل دسترس در گيلان چنانچه برنامه‌ريزي هاي مناسب…

فرسودگی ۳۰ درصد تاسیسات و خطوط آبرسانی روستایی گیلان

کمبود آب شرب معضلی است که هر ساله با رسیدن فصل گرما باعث قطع چندین ساعته آب در برخی روستاهای گیلان می شود. این در حالیست که امسال به دلیل کمبود بارش‌ها در فصل بهار، تنش آبی در بخش آبیاری زراعی نیز بر مشکلات و چالش های روستاییان در بخش تامین آب افزوده است. آمارهای شرکت آب و فاضلاب کشور از فاصله زیاد شاخص های توزیع آب روستایی در گیلان حاکی است. به طوریکه  شاخص بهره ‌مندی آب روستایی در استان 2.77 (دو و هفتاد وهفت صدم) درصد است. ایراد در زیرساخت‌ها، عدم تأمین منابع اعتباری و یا فرسودگی لوله‌ها و خطوط انتقال آب ازجمله مشکلات…

افزایش یک صدم درصدی شاخص آب شرب شهری در گیلان

برخورداری از آب شرب کیفی و کمی یکی از اساسی ترین نیازمندی های مردم گیلان است. بر اساس آمارها، 77 درصد جمعیت روستایی و 99 درصد جمعیت شهری در این‌ استان از نعمت آب برخوردار شرب برخوردارند اما این درحالیست که تعداد زیادی از شهرها و روستاهای گیلان همچنان با کیفیت پایین آب شرب مواجه‌اند. کمبود زیرساخت‌های انتقال آب شرب، عدم تأمین منابع اعتباری و فرسودگی لوله‌ها و خطوط انتقال آب ازجمله مشکلات پیش ‌روی حوزه آب شرب روستایی و شهری گیلان است. در حال حاضر برخی از روستاهای استان با فرسودگی شبکه‌های آبرسانی روستایی و تغییر الگوی مصرف و…