آرشیو برچسب

ابهای سطحی در گیلان

تنش آبی اراضی شالیزاری استان را تهدید می کند

مدیرکل مدیریت بحران گیلان از احتمال کاهش ذخایر آبی کشاورزی در فصل زراعی خبر داد و گفت: کشاورزان نسبت به کاشت ارقام مقاوم برنج در برابر کم آبی و در زمان مناسب اقدام کنند. این درحالیست که هفته گذشته،آب منطقه‌ای استان ازسر ریز شدن سد سفید رود در گیلان خبر داده بود. بنا به آمارهای شرکت آب منطقه‌ای گیلان به دلیل بارش‌های اخیر و ذخیره یک میلیارد و 65 میلیون متر مکعبی آب پشت این سد، سر ریز شد. از کل 238 هزار هکتار اراضی شالیزاری برنج استان، حدود 172 هزار هکتار تحت پوشش شبکه آبیاری سد سفیدرود هستند و مابقی اراضی، خارج از شبکه و…