آرشیو برچسب

ابیاری زراعی در گیلان

کاهش ۸۰ درصدی ورودی آب به سد سفیدرود

افت محسوس و کاهش 32 درصدی میزان بارش بهاری در مناطق بالادست گیلان همزمان با کاهش 80 درصدی ورودی آب به سد سفید رود، مسؤولان آب منطقه‌ای و مدیریت بحران استان را به نوبت بندی آب زراعی و آغاز آب گذاری کانال‌های آب کشاورزی در دهه اول اردیبهشت وا داشت. همزمان با شروع نشا در اراضی شالیکاری گیلان، برخی مناطق استان از ذخیره آب مناسب برای شخم بهاره و نشا برخوردار نیستند. این در حالیست که بر اساس آمارهای جهاد کشاورزی، تاکنون در 75 درصد شالیزارهای استان شخم بهاره و در 35 درصد شالیزارها نیز خزانه گیری انجام شده است. درهمین رابطه «وحید…