آرشیو برچسب

اب زراعی در گیلان

۳۱۳ روستای گیلان در معرض تنش آبی

کاهش بارشهای بهاری امسال نسبت به میزان نرمال بارشها در سالهای گذشته، نگرانی از تشدید تنش‌های آبی در بخش کشاورزی و تامین آب شرب روستاهای مناطق کوهستانی گیلان را افزایش داده است. بر اساس آمارها متوسط بارندگي ايران 250 ميليمتر ثبت شده که این میزان بارندگی در گيلان يك هزار و 61 ميلي متر بوده است. این درحالیست که طبق پیش بینی‌های کارشناسان سازمان آب منطقه ای، در سال 1400 متوسط سرانه آب قابل دسترس در این استان به دو هزار و 654 متر مكعب مي رسد. ازاینرو باتوجه به روند نزولي سرانه آب قابل دسترس در گيلان چنانچه برنامه‌ريزي هاي مناسب…

تنش آبی اراضی شالیزاری استان را تهدید می کند

مدیرکل مدیریت بحران گیلان از احتمال کاهش ذخایر آبی کشاورزی در فصل زراعی خبر داد و گفت: کشاورزان نسبت به کاشت ارقام مقاوم برنج در برابر کم آبی و در زمان مناسب اقدام کنند. این درحالیست که هفته گذشته،آب منطقه‌ای استان ازسر ریز شدن سد سفید رود در گیلان خبر داده بود. بنا به آمارهای شرکت آب منطقه‌ای گیلان به دلیل بارش‌های اخیر و ذخیره یک میلیارد و 65 میلیون متر مکعبی آب پشت این سد، سر ریز شد. از کل 238 هزار هکتار اراضی شالیزاری برنج استان، حدود 172 هزار هکتار تحت پوشش شبکه آبیاری سد سفیدرود هستند و مابقی اراضی، خارج از شبکه و…