آرشیو برچسب

اب و فاضلاب رشت

ناکارآمدی شبکه‌ی فرسوده فاضلاب رشت

رشت سالهای زیادی است که از ماراتن توسعه عقب مانده است. وجود مشکلات زیرساختی مانع از توسعه پایدار این شهر شده و کماکان هم ادامه دارد. کم عرض بودن معابر و ظرفیت پایین خیابانها، عدم احداث زیر گذر و پل عابر پیاده در اکثر خیابانها وتقاطع ها، نابسامانی پیاده روها، نبود کمربندی جدید، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی، عدم گنجایش سیستم فاضلاب شهری و ناکارآمدی آن در جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی درمواقع بارندگی، تخلفات در ساخت و سازها و از همه مهمتر عدم هماهنگی بین شهرداری با سایر سازمانهای زیربط درمدیریت شهری، به عقب ماندگی و هدر رفت…

تخصیص اعتبار ۵۰ میلیارد تومانی برای رودخانه های رشت

5 سال از تصویب اعتبار 50 میلیارد تومانی ساماندهی رودخانه های رشت، از محل سفر رییس جهمور به گیلان می‌گذرد. اعتباری که هیچ گاه در اختیار شهرداری رشت قرار نگرفت و صرف ساماندهی رودخانه های گوهررود و زرجوب رشت نشد. به گفته‌ی اعضای شورای شهر چهارم رشت، این اعتبار قرار بود به شهرداری رشت و برای ساماندهی رودخانه های زرجوب و گوهررود رشت هزینه شود، اما یک سوم این مبلغ توسط  دو دستگاه آب و فاضلاب شهری و آب منطقه ای توقیف و به جای هزینه شدن در ساماندهی رودخانه ها، صرف پرداخت بدهی این دو دستگاه اجرایی شد. مابقی این اعتبار نیز بین سایر…