آرشیو برچسب

اب و هوای گیلان

جزیره‌های گرمایی گیلان و کاهش پوشش جنگلی

تغییرات اقلیمی در درازمدت به دنبال خود آلودگي هوا، تغييرات دما و نوسانات بارش و ساير پارامترهاي هواشناختي را به همراه دارد. اختلاف دماهای بیشینه و کمینه روز و شب در کنار کاهش رطوبت و بارشها و نیز افزایش بارشهای سنگین کوتاه مدت در سالهای نزدیک منجر به ایجاد جزيره های گرمايي در مناطق مختلف شده است.  به گفته کارشناسان اقلیم، روند تغييرات افزايشي در ميانگين دماهاي کمينه استان و نتايج پردازش تصاوير ماهواره ايي نشان داده که بين ایجاد جزيره حرارتي و کاهش پوشش جنگلی استان ارتباط نزدیکی وجود دارد. مدل آب و هوایی گیلان تحت تاثیر…

آینده مبهم کشاورزی، در انتظار ِ گیلان

تغییرات اقلیمی، آب و هوای کره زمین را دچار تغییرات شگرف کرده است. به عقیده دانشمندان امسال زمین یکی از گرمترین سال‌های خود را پشت سر گذاشته است. همین تغییر اقلیم موجب شده که رکورد دما در بسیاری از نقاط جهان شکسته شود. از سوی دیگر افزایش درجه گرما، افزایش آتش سوزیهای جنگلی وکاهش منابع آبی درمناطق مختلف کشور، شواهدی از اثر پذیری محلی و منطقه‌ای از تغییرات اقلیمی زمین را به ما ارایه می‌کند. وقوع آتش‌سوزی‌های جنگلی و مرتعی وسیع در پهنه غرب و جنوب غرب تا شمال غرب کشور از جمله این تبعات بوده است. به گفته کارشناسان اقلیم یکی از…