آرشیو برچسب

اتوبان قزوین به رشت

هر مسیر مخفی ۱۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان

طرح ممنوعیت تردد بین استانی و بین شهری یا همان به اصطلاح قرنطینه سراسری به ماجراهای عجب و غریبی در استانهای شمالی دامن زده است. از برخورد مردم عادی با پلیس راهور تا دور زدن قانون از مسیرهای فرعی. موضوعی که در گزارش روز گذشته هم به آن پرداختیم. اما همین مسیرهای فرعی و بدون نظارت راه را برای دور زدن قانون و درآمدهای میلیونی برخی راهنمایان محلی باز گذاشته است. اگر چه در روز گذشته فیلم مسدود شدن برخی مسیرهای فرعی از سوی پلیس راه با ریختن شن و خاکریز منتشر شد اما دیگر مسیرها به چه شکل راهی را برای مسافران غیرمجاز گشوده‌اند؟…