آرشیو برچسب

اثار تاریخی گیلان

کمبود نیروی انسانی میراث فرهنگی گیلان در حفاظت از آثار تاریخی

ازمنطقه کوهستانی دیلمان گیلان بعنوان  دروازه ورود به تاریخ تمدن باستان شمال ایران یاد می شود. دیلمان یکی از مهمترین مناطق فرهنگی، تاریخی و گردشگری گیلان است که اسرار شگفت انگیز بسیاری در دل خود نهفته دارد و نیازمند بررسی، تحقیق و کاوشهای باستان شناختی و مردم شناسی است. اما میراث فرهنگی گیلان با کمبود منابع اعتباری و حفاظتی برای کاوشهای باستان شناسی و حفاظت از آنها مواجه است. تاکنون دهها اثر فرهنگی، تاریخی و طبیعی در این منطقه شناسایی، مستند سازی و در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است. درهمین رابطه «ولی جهانی »معاون میراث…