آرشیو برچسب

احسان نراقی

به گفت‌وگو باور داشتند

رضا مختاری اصفهانی-روزنامه اعتماد/  آذرماه يادآور دو جامعه‌شناس ايراني است. يكي، غلامحسين صديقي در اين ماه به دنيا آمده و ديگري، احسان نراقي در آذر چشم از جهان فرو بسته است. نراقي يك نسل بعد از صديقي بود، اما در موسسه مطالعات و تحقيقات اجتماعي دانشگاه تهران با او همكاري داشت؛ موسسه‌اي كه نراقي بنيانش گذاشت. نراقي دريافته بود ساحت دانش بايد از سياست مبرا باشد. از همين رو موسسه او مكاني براي حضور استادان و پژوهشگراني شد كه به ديگر مراكز فرهنگي و دانشگاهي راه نداشتند. صديقي كه وزير كشور محمد مصدق و سال‌ها از رهبران جبهه ملي…