آرشیو برچسب

اخبار غیرموثق

زنان اثرگذار؛ زندگی روشن، مرگ مبهم

به فاصله سه ماه پایانی سال 1399 و آغاز نخستین روزهای قرن  1400، جامعه فرهنگی ـ اجتماعی ایران سه چهره اثرگذار و به یادماندنی خود را از دست داد. چهره هایی که هر کدام در نقش، منزلت و قلمرو حرفه ایی خود در بین دهها شخصیت از همتایان خود، به رغم همه ناکاستی ها و کژتابی ها، آثار و عملکرد ماندگاری از خود برجای نهاده بودند. سیده شیده لالمی دکتر هاله لاجوردی و آزاده نامداری ، سه ایفاگر زن که هر کدام برخلاف رویه معمول و متعارف جامعه، طی سال های نوجوانی و جوانی به ایفای نقشی پرداختند که مخاطبان زیادی را به خود مشغول کرده و گفتمان…