آرشیو برچسب

اختلالات کودکان

«نظریه ذهن» در اوتیسم

فرآیند علمی به ندرت خطی است. اکتشافات جدید می‌توانند نظریه‌ها را تغییر جهت دهند یا آنها را به طور کامل از مسیر خارج کنند - و حتی ایده‌های رد شده گاهی اوقات به شکل‌های جدید احیا می‌شوند. یکی از این نمونه‌ها این تصور است که افراد اوتیستیک با «نظریه ذهن»، یعنی توانایی درک افکار و احساسات دیگران مشکل دارند. این نظریه که در ابتدا در سال 1985 ارائه شد، به طور پیوسته در دهه 1990 توجه جامعه پژوهشی را به خود جلب کرد. برخی از محققان تا آنجا پیش رفتند که ادعا کردند که همه چیز را در مورد اوتیسم توضیح می‌دهد. اما در نهایت، بسیاری آن را…