آرشیو برچسب

اداره ورزش و جوانان استان گیلان

تکرار پایتخت در شمال

اگر مدیرکل ورزش تهران توانست انتخابات هیات فوتبال را لغو کند، مدیر کل گیلان هم می تواند. انتخابات هیات فوتبال استان تهران به دلیل شایبه های مهندسی از سوی مدیرکل ورزش و جوانان استان تهران یک روز قبل از برگزاری مجمع لغو شد، از همین رو می توان اتتظار داشت، مدیرکل ورزش و جوانان استان گیلان نیز دست به کار شود و خودی نشان دهد و دقیقا به همان دلایل مشابه، یعنی شایبه های مهندسی، مجمع انتخاباتی هیات فوتبال گیلان را لغو نماید. به گزارش مرور، سیزده کاندیدای مجمع انتخاباتی هیات فوتبال استان تهران، جملگی آماده بودند تا ساعت ده صبح روز…