آرشیو برچسب

اراضی ساحلی

آزاد سازی چهار هزار مترمربع از اراضی ملی بندر کیاشهر

«حسین آبکار» رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری آستانه اشرفیه از رفع تصرف چهار هزار مترمربع اراضی ملی بخش بندرکیاشهر خبر داد. وی افزود: رفع تصرف این اراضی با هماهنگی مقام های قضایی صورت گرفته است. ارزش این اراضی بیش از پنج میلیارد و ۹۹۸ میلیون ریال بوده که پس از خارج شدن از دست متصرفان به اموال دولتی بازگردانده شده است. آبکارگفت: شهرستان آستانه اشرفیه با مساحتی حدود ۴۰ هزار هکتار دارای ۱۱ هزار هکتار جنگل و اراضی ساحلی، ۹۸۰ هکتار استخر و مشجر و ۶۰۰ هکتار اراضی موات است که از ابتدای سالجاری تاکنون ۴۲ هزار و ۳۱۰ مترمربع…