آرشیو برچسب

ازادراه رشت – رودبار

نیاز ۸۰۰ میلیارد تومانی برای ۸ کیلومتر باقی مانده آزاد راه

بهره برداری از 8 کیلومتر باقی مانده آزادراه رشت – قزوین که قرار بود براساس برنامه زمانبندی تا پایان سال99 به بهره‌برداری برسد، تاکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است. «اوسط اکبری مقدم» معاون هماهنگی امورعمرانی استانداری گیلان درباره‌ی هشت کیلومتر باقیمانده آزاد راه قزوین رشت در رودبار به دیارمیرزا گفت: با پیگیریهای مستمر دکتر نوبخت قرارداد این بخش با دو شرکت به امضا رسیده است. وی با بیان اینکه دربخش باقیمانده‌ی آزاد راه، بیشترین پل و تونل پیش بینی شده، این مساله را موجب بی رغبتی سرمایه گذاران برای ورود به پروژه عنوان کرد و…