آرشیو برچسب

ازدواج اجباری

شکاف جنسیتی، زمینه‌ساز قتل رومیناها

جنایت‌های ناموسی یا قتل ناموسی به ارتکاب خشونت و اغلب قتل زنان به دلیل ننگین کردن شرافت خانواده گفته می‌شود که به دست مردان خویشاوند خود صورت می‌گیرد. از نظر این مردان خودداری از ازدواج اجباری، قربانی یک تجاوز جنسی بودن، طلاق گرفتن (حتی از یک شوهر ناشایست)، رابطه با جنس مخالف، یا ارتکاب زنا ننگ محسوب می‌شود که در پی تحقق این موارد اقدام به قتل زنان خانواده ی خود می‌کنند . برای اینکه فردی قربانی جنایت‌های ناموسی شود، فقط اینکه گمان برده شود او آبروی خانواده را بر باد داده‌است کافی‌ست.این سوءظن‌ها معمولاً بر احساسات و ادراک…