آرشیو برچسب

اسب کاسپین

اسب کاسپین در فهرست خطر انقراض

در حالی که از اسب کاسپین بi عنوان میراث مینیاتوری تاریخ طبیعی خزر نام برده می شود، اما امروز این گونه در خاستگاه اصلی خود در گیلان در معرض خطر انقراض قرار دارد. طبق آمارهای مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گیلان تعداد نژاد کاسپین در خواستگاهش گیلان، حدود 300 اسب تخمين زده می شود این در حالی است که در برخی از مناطق روستایی استان حدود 400 راس اسب کاسپین وجود دارد که کشاورزان از آن نگهداری می کنند و در آمارها ثبت نشده است. برهمین اساس برخی آمارها حکایت از این دارد که 80 درصد جمعیت اسب کاسپین در گیلان وجود دارد.…