آرشیو برچسب

استیضاح

روزی که رشت بازنده شد

شورای ششم رشت در اولین اقدام خود پس از تحلیف، شهردار خود را انتخاب کرد و احمدی شهردار منتخب دوره پنجم را ابقا کرد تا با این کار به شهروندان رشت این پیام را بدهد که از دوره‌های قبلی خود درس آموخته و قرار است در این دوره ثبات به مدیریت شهری برگردد و عمر مدیریت شهری تغییر مشهودی داشته باشد. اما به یکباره در شهریور 1400 احمدی استعفای خود را اعلام کرد و شورایی که گمان می‌کرد زین پس کارها طبق روال پیش خواهد رفت به یکباره تمام آرزوها خود را بر باد دید. دوباره روند انتخاب شهردار از سر گرفته شد اما این بار تشخیص دادند یکی از میان…