آرشیو برچسب

اسناد تاریخی

اسناد تاریخی قطعات پازل هویتی ماست

در ماههای اخیر، تهیه و جمع آوری اسناد معتبر مشروطه و واکاوی وقایع مهم سیاسی ـ اقتصادی استان و لزوم احداث محل مجهزی برای نگهداری اسناد تاریخی به یک دغدغه عمومی بین اهالی فرهنگ و اندیشه مبدل شده است. از سوی دیگر، گیلان یکی از استان های تاریخی است که همواره از پشتوانه های مهم اندیشه و فرهنگ برخوردار بوده و برای احیای پیشینه خود و پیشینیان این منطقه از کشور نیازمند اهتمام و تلاش بیشتری است تا پیش از آنکه هویت آن به محاق فراموشی رود آن را احیاء سازد. متأسفانه در ایران همچنان بسیاری از مدیران کاربردی و راهبردی‎بودن اسناد قدیمی را…

برپایی نمایشگاه اسناد مجاهدان مشروطه گیلان در رشت

نمایشگاه اسناد مجاهدان گیلان از مجموعه اسناد حسن اکبری در رشت برپا شد. همزمان با سالروز امضای فرمان مشروطه توسط مظفرالدین شاه قاجار، نمایشگاه اسناد و تصاویر تاریخی مشروطه، از مجموعه اسناد حسن اکبری از امروز دوشنبه ۱۴مرداد در خانه میرزا کوچک جنگلی برگزار می شود. حسن اکبری با بیان اینکه در این نمایشگاه ۱۰سند و ۲۰ عکس از مهمترین اسناد مشروطه مربوط به گیلان به نمایش درمی آید گفت: همچنین یک پاکت بازنشده مربوط به ۱۰۰سال پیش بازگشایی می‌شود. اکبری تصریح کرد: تلگراف سعدالدوله از باغ شاه به رشت در تاریخ ۲۰ شهر ربیع الثانی…