آرشیو برچسب

اسناد مشروطه

تبعیت از دولتی‌ها وظیفه‌ مجموعه دار خصوصی نیست

بعد از انتشار مصاحبه  "ژاله حساس خواه" رییس سازمان اسناد گیلان، "حسن اکبری" مجموعه‌دار اسناد مشروطه در ارتباطی با« مرور» خواست تا توضیحات تکمیلی در ارتباط با ماجرای اسناد مشروطه  را بیان کند. اکبری می‌گوید ده سال است که اسناد و سکه‌های مربوط به گیلان را جمع‌آوری می‌کند اما توجهی از طرف مدیران گیلانی ندیده است. او در گفتگو با «مرور» روایت کاملی از داستان اسناد مشروطه ارائه می‌کند. این مجموعه‌دار گیلانی می‌گوید: از سال گذشته چند بار بین  من و اعضای  شورای شهر رشت نامه‌نگاری شد و جلسه برگزار شد و تصمیم بر آن شد تا برای…