آرشیو برچسب

اسناد

اصناف به روایت اسناد

جامعه‌ی ایران در دوره‌ی حکومت پهلوی شاهد تغییرات بسیاری بود. فعالیت‌های گسترده‌ای که در جهت نوسازی و اصلاح  امور جامعه صورت پذیرفت، تاثیرات زیادی بر حیات اجتماعی و اقتصادی تمام اقشار جامعه داشت. در روند نوسازی دوره‌ی پهلوی اول، حیات اصناف نیز به عنوان یکی از گروه‌های اجتماعی شهری دستخوش تغییرات فراوانی شد. در حوزه‌‌ی اصناف و معضلات آن‌ها در دوره‌ی یاد شده، مطالعات زیادی در دست نیست. انتشار کتاب «چالش‌های اصناف در دوره پهلوی اول» تالیف زهره شیرین‌بخش به سوالات مهمی در این حوزه پاسخ گفته است. این کتاب به بررسی محتوای اسناد…