آرشیو برچسب

اسکله‌ی رورو

اهمیت روشنای چراغ های بندرگاه انزلی

برخورداری از ظرفیت‌ حمل و نقل دریایی از مهم‌ترین موهبت‌های هم‌جواری با دریاست که استان  گیلان از آن بهره‌مند است. استفاده‌ی بهینه از این نعمت مستلزم فراهم آوردن شرایط  مطلوب و زیرساخت‌های لازم با توجه به نیازهای موجود در مقاطع مختلف زمانی‌ست. همان گونه که  تماشای پیاده شدن واگن‌های بار از یک کشتی  و اتصالش به لوکوموتیو قطار تصویری است که این روزها در ذهن‌مان به تدریج رنگ  می‌گیرد. وقتی پژواک سوت قطار در گیلان پیچید، نگاه فعالان اقتصادی  متوجه‌ی  ارزش ترکیب حمل نقل دریایی و ریلی بوده است. برخوردار شدن اقتصاد گیلان از این…