آرشیو برچسب

اشتغالزایی صنعتی در گیلان

سهم کمرنگ دولت در بخش اشتغالزایی گیلان

در حالی که صنعت بیشترین سهم در اشتغالزایی کشور را دارد اما سهم گیلان در اشتغال صنعتی تنها 3 درصد است. این استان دارای حدود دو هزار و 950 واحد صنعتی فعال در بخشهای مختلف صنعتی، خدماتی و تولیدی است که حدود 60 درصد جمعیت 400 هزار نفری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی درآن یعنی قریب به 250 هزار نفر در واحدهای صنفی، تولیدی، صنعتی و خدماتی مشغول به کار هستند.  اما با وجود اینکه گیلان از مواهب طبیعی و قابلیت‌های بسیار درعرصه‌های مختلف برخوردار است، رده‌های اول بیکاری در کشور را به خود اختصاص داده است. این در حالیست که سال گذشته همزمان…