آرشیو برچسب

اشتغال زنان گیلانی

توانمندسازی زنان گیلانی با الگوی نوین توسعه مشاغل خانگی

ایجاد اشتغال با رویکرد مشاغل خانگی و کسب و کارهای نوین به ویژه برای زنان سرپرست خانوار که در کنار مادری، معیشت خانواده را نیز تامین می‌کنند، اهمیت بسیاری دارد. با توجه به اینکه سهم اشتغال صنعتی در گیلان پایین است و بخش کشاورزی و گردشگری نیز درآمد چندانی نصیب فعالان آن نمی‌کند، در چنین شرایطی راه‌اندازی مشاغل خانگی بخصوص برای زنان یکی از مؤثرترین و کم‌هزینه‌ترین ایده‌ها در کاهش بیکاری است. آمارها نشاندهنده نرخ پایین مشارکت اقتصادی زنان گیلانی دراشتغال است. درعین حال پیشتر استاندار گیلان در آماری نرخ مشارکت اقتصادی بانوان…