آرشیو برچسب

اعتراضات دانشگاه

گفت و گوهای دانشگاهی: راهبرد دولت یا تصمیم شخصی سخنگو؟

عصر ایران/ از بین رفتن گفت و گو، در کوتاه و میان مدت به زیان ملت است ولی در دراز مدت، دولت را متضرر و حتی منهدم می کند. لذا هر دولت آتیه اندیشی که به دوام و بقای خود می اندیشد، گفت و گو پیشه می کند. در حالی که بسیاری از مسوولان از مواجهه با مردم و به ویژه دانشجویان اجتناب می کنند، حضور سخنگوی دولت در دانشگاه ها که از تهران شروع شده و در قم ادامه یافته و اینک به مشهد رسیده است، ادامه دارد. این که منتقد بسیاری از سیاست ها و سوء مدیریت های دولت کنونی، خاصه در زمینه نحوه مواجهه با اعتراضات اخیر هستیم، دلیل موجهی برای عدم…

نسل حاضر می‌گوید: بگذار زندگی کنم

روز 23 شهریور امسال (1401) بی‌شک در تاریخ تحولات سیاسی و اجتماعی کشور به عنوان یک روز خاص تاریخی شناخته خواهد شد، روزی که به دلیل بازداشت و برخورد گشت ارشاد، و هدایت یک بانوی کرد ایرانی، هموطن ما علیرغم داشتن پوشش متعارف به پایگاه وزرا رفت اما به هر دلیل دچار حادثه شد و در بیمارستان کسری درگذشت.  فوت خانم مهسا امینی که فی حد ذاته همراه با مظلومیت بود بسیار غمبار و تأسف‌برانگیز شد. این موضوع در جامعه به ‌خصوص درمیان بانوان که کم و بیش سابقه برخوردهای گشت ارشاد را تجربه کرده و کرامت انسانی آنها در معرض بی مهری نیروهای این گشت…