آرشیو برچسب

اعتراض کشاورزان

سیل می‌آید اما تشنه‌ایم!

دهه‌هاست که آنچه بحران مدیریت می‌خوانندش، به تمام پستوهای زندگی ایرانیان سرک کشیده و از آب تا آبمیوه را از تخریب خود بی‌نصیب نگذاشته است. به‌نظر می‌رسد پایان دهه‌ی 90 و آغاز سال 1400 خورشیدی، همان نقطه‌ی انجامی باشد که قرار بود پرگار روزگار، مردمان ایران را در حصاری که می‌کِشد جمع کند و طبیعت نیز، بلندگو به‌دست، خبر اعلام ورود به بحرانی طبیعی را قرائت کند.  ایرانِ 1400 درگیر بحران‌هایی ااست که این بار در گرو سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی نیست و دیپلمات‌ها نمی‌توانند برای بهبود وضعیتش، پای میز مذاکره بروند. در این یادداشت…