آرشیو برچسب

اعتیاد در گیلان

۲۴ تا ۴۰ سال

رییس پلیس مبارزه با مواد مخدر گیلان، میاگین سن اعتیاد در دستگیرشدگان کانون‌های جرم استان را بین ۲۴ تا ۴۰ سال اعلام کرد. به نقل از ایسنا، «سرهنگ علی احمدپور» با اشاره به اعتیاد آشکار و پنهان، گفت: متأسفانه اعتیاد در نوجوانان و جوانان پنهان است و این افراد در گردهمایی دوستان مصرف دارند؛ براساس بررسی‌های کارشناسی به لحاظ سن اعتیاد، ۹۰ درصد اعتیاد در گیلان بین سنین ۲۳ تا ۴۰ سال خودش را نشان می‌دهد. این درحالیست که گیلان یک استان فرهنگی است و فرهنگ در گیلان نمود زیادی دارد . از اینرو وضعیت اعتیاد در این استان به نسبت بسیاری از…

گُل، بیشترین مخدر مصرفی در استان

سرپرست اداره کل بهزیستی گیلان خبر داد: گل، بیشترین ماده مخدر مصرفی در گیلان است. مهدی خدمت بین دانا با اشاره به اینکه میانگین سنی اعتیاد هم اکنون ۲۴ سال است افزود: شیوع اعتیاد در زنان و گرایش به اعتیاد در مردان بیشتر است. در حال حاضر 26 هزار نفر افراد دارای اعتیاد که درمان شده‌اند در سامانه بهزیستی استان به ثبت رسیدند. همچنین 778 بیمار روانی بستری در استان مصرف کننده مواد مخدر بودند. مدیر کل بهزیستی گیلان با تاکید به اینکه پیشگیری از اعتیاد نقش مهم و اساسی در حفظ بنیان خانواده دارد افزود: اولین علت طلاق توافقی در…