آرشیو برچسب

اعتیاد

دزدان «متادون»

بنفشه سام گیس-روزنامه اعتماد/ اوايل آبان ماه، پليس آگاهي تهران از دستگيري سارق يكي از مراكز ترك اعتياد خبر داد؛ سارقي كه تا دي ماه پارسال، به عنوان نظافتچي در اين مركز كار مي‌كرد و پس از سرقت داروهاي مخدر از محل كار خود و فرار از تهران، تحت تعقيب قرار گرفت تا اينكه 10 ماه بعد در يكي از شهرهاي شمالي كشور شناسايي و دستگير شد. مرتضي، سارق اين مركز ترك اعتياد پس از دستگيري به ماموران پليس گفته بود كه به دليل نياز مالي، نقشه سرقت از مركز را كشيده و شبانه و در ساعت تعطيلي مطب با كليدي كه از قبل تهيه كرده بود، وارد اتاق محل…