آرشیو برچسب

اعضای شورای تالش

رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ شهرداری تالش

شورای شهر تالش پس از 3 جلسه بررسی، سند بودجه سال 1400 شهرداری این شهر را رد کرده است. طی جلسه شنبه 26 بهمن رای گیری با حضور 5 عضو برگزار شد و 2 عضو شورا نیز غایب بودند. سهیل سلامی، فیروزه اردویی، عبدالله حسین پور و تقی زینلی  با 4 رای مخالف در مقابل تنها رای موافق «حافظ محفوظی»، کلیات سند بودجه 63 میلیاردی را رد کردند. رییس شورای شهرتالش در این خصوص به خبرنگار مرور می‌گوید: دلیل رد سند بودجه عدم امضای 27 برگ از سند توسط مدیر مالی و عدم دفاع شهردار از سند بودجه و عدم رعایت ضوابط افزایش بودجه طبق بخشنامه ابلاغی است. سهیل…