آرشیو برچسب

افزایش قیمت اجاره

مستأجران رشتی؛ از پسیخان تا خمام به دنبال خانه

وقتی از مهاجرت سخن گفته می شود، ناخواسته ذهن ما به سمت مهاجرت از روستا به شهر، از شهری به شهر دیگر و مهاجرت به خارج کشور می رود. اما لزوما قرار نیست همه مهاجرتها از این دست باشد و می تواند در خود شهر محل سکونت هم این اتفاق رخ دهد. اینجا منظور از مهاجرت همان اسباب کشی از مناطق مرفه و متوسط شهر به محلات حاشیه ای و کم برخوردار یا روستاهای اطراف رشت است. موضوعی که این روزها تبدیل به مساله مهمی در جابجایی مستاجران رشتی شده است. افزایش بی رویه قیمت اجاره بها در یکسال اخیر، بسیاری از مستاجران رشتی را روانه محلات پایین تر و حاشیه…