آرشیو برچسب

افزایش کرایه در گیلان

تشدید نظارت بر کرایه حمل و نقل درون شهری

در روزهای گذشته ازسوی مدیرکل راهداری استان عنوان شده بود، افزایش قیمت بنزین تأثیری برناوگان حمل و نقل گیلان نداشته است. «محمدرضا نازک کار» گفته بود: به دلیل نبود نظارت به خودروهای مسافرکش شخصی در این بخش شاهد افزایش نرخ کرایه بودیم اما عدم تغییر نرخ کرایه در ناوگان حمل و نقل عمومی تحت نظارت دولت چه دربخش برون شهری و چه  درون شهری موجب  افزایش استقبال از ناوگان حمل و نقل عمومی  شده است. خوشبختانه افزایش قیمت بنزین بر نرخ کرایه تاکسی در شهرهای گیلان تاثیرگذار نبوده است. اما در همین رابطه « ارسلان زارع» استاندار گیلان از…