آرشیو برچسب

افشین میرزایی

مستند اجتماعی، راوی گفتگوی من و انسان‌ها

افشین میرزائی متولد اسفند 1359 در رشت است، او عکاس خودآموخته است و اکنون راه خود را در این مسیر ساخته. از افشین میرزائی کتاب عکس "طعنه به روایت نسبی"  به چاپ رسیده است. او دبیری چهار دوره گذشته دو سالانه ملی عکس سرمایه اجتماعی را برعهده داشته و در جشنواره‌های بسیاری در قالب داور یا دبیر قرار گرفته و برگزیده جشنواره‌های متعدد عکاسی ملی و بین‌المللی است. به بهانه روز جهانی ارتباطات با او به گفت و گو نشستم:    او داستان آشنایی خود با عکاسی را به طبیعت نسبت می‌دهد و می‌گوید: عکاسی را به اشتیاق طبیعت آغاز کردم، یکجایی احساس…