آرشیو برچسب

اقامتگاههای بومی

تاثیر مهاجرت بر تراکم جمعیت گیلان

به نظر می‌رسد تغییرات اقلیمی، بحران‌های اقتصادی و سیاسی، زندگی در نقاط مختلف کشور را با چالش‌های تازه‌ای روبه رو کرده است؛ چنین شرایطی باعث شده امکان زندگی در برخی مناطق کشور بسیار سخت و یا حتی ناممکن شود و یا بخشی از ساکنان یک منطقه به دلیل عدم توانایی مقابله با چالش‌ها به مهاجرت از آن منطقه تمایل داشته باشند. با توجه به شرایط استان‌های شمالی کشور از جمله استان گیلان، مثل برخورداری از شرایط اقلیمی متفاوت، نزدیکی به دریا و تنوع منابع طبیعی، این مناطق از جمله نقاط مطلوب برای مهاجرت به شمار می‌روند. یکی از شاخص‌های مهم جمعیتی…