آرشیو برچسب

اقتصادو دارایی

پیشتازی دخانیات در جذب سرمایه گذاری خارجی

درحالیکه « ارسلان زارع» استاندار گیلان ازکسب رتبه سوم استان درجذب سرمایه‌گذاری خارجی به میزان  ۴۰۳ میلیون دلار درکشورخبرمی دهد اما دبیرکل جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران می گوید: بیش از نیمی ازحجم کل سرمایه‌گذاری خارجی برای افزایش سرمایه‌گذاری کشور در بخش تولید سیگار در استانهای زنجان و گیلان اختصاص داده شده است. مبلغ این سرمایه گذاری ها معادل ۳۱۶ میلیون و ۶۴۳ هزار دلار بوده است. سرمایه گذاران خارجی، سرمایه گذاری روی دخانیات را به سایر صنایع ترجیح می‌دهند. «محمدرضا مسجدی» افزود: این حجم از توسعه و سرمایه گذاری در…