آرشیو برچسب

اقدامات دولت و کرونا

واقعیت های کرونا چگونه دولت را عقب می‌زند

با شیوع لجام گسیخته ویروس کرونا، به نظر می‌رسد که دولت گام به گام با واقعیت‌های جدیدی روبرو می‌شود. این واقعیت‌ها هرچند تلخ و عصیانگر دست کم دولت را با واکنش‌های منطقی‌تری مواجه می‌سازد. اما واقعیت مهم‌تر آنکه، این واکنش‌ها، با آموزه‌های کارشناسی و دانش روز جهان همچنان فرسنگ‌ها دور است. 1ـ یکی از مهمترین واقعیت‌ها، پرهیز دولت از اطلاع رسانی به موقع نسبت به نمونه‌های نخست این بیماری در شهرهای مختلف ایران بود که گفته می‌شود در روزهای نیمه دوم بهمن ماه آغاز شده اما اولین اخبار مربوط به ابتلا ویروس کرونا به سی ام بهمن ماه…