آرشیو برچسب

املی نوتومب

مرد آتشین

رمان «پدرکُشی» اثر املی نوتومب، نویسنده ی فرانسوی، داستان زندگی پسر نوجوانی را روایت می کند که در 14 سالگی بنا به جبر و درخواست مادرش، خانه را ترک می گوید و  مدتی را در هتلی زندگی می کند و پس از آن که با یکی از بزرگ ترین شعبده بازهای «رینو» آشنا می شود، مسیر زندگی اش  دگرگون می شود و تصمیم می گیرد کاری را که سال ها برای آن زحمت کشیده و خون دل ها خورده، نزد این استاد بزرگ به کمال فرا گیرد بلکه بتواند آن چه را در فکر خود دارد عملی کند. جو ویپ که کودکی استثنائی در شعبده بازی است، مادرش «کاساندرا» در 14 سالگی از او می خواهد…