آرشیو برچسب

امور اجتماعی گیلان

در مناطق حاشیه ای رشت با بحران بیکاری و فقر مواجه نیستیم

درحاشیه شهر رشت 16 نقطه آسیب پذیراجتماعی وجود دارد که شیوع کرونا زمینه های بروز انواع آسیب های اجتماعی درآنها را افزایش داده است. اثرات منفی شیوع کرونا بیشتر بروی خانوارهای ساکن در حاشیه‌ی رشت که اغلب در مشاغل خدماتی مشغول به کارند و طی یکسال اخیر به دلیل اجرای طرح های فاصله گذاری اجتماعی و محدودیت های اصناف، شغل خود را از دست دادند قابل توجه است. با توجه گزارش اخیر مرور از فقر درمحلات حاشیه‌ی شهررشت، این سوال که کارشناسان پایگاههای خدمات اجتماعی مستقر درمحلات حاشیه نشین رشت تا چه اندازه نسبت به شناسایی خانوارهای فقیر و…

تالش و شفت پایلوت اقدامات کاهش آسیبهای اجتماعی

روزهای گذشته بود که مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری گیلان از تدوین اطلس اجتماعی و نقاط حادثه خیز استان در راستای کاهش خشونت های خانگی علیه زنان خبر داد و گفت: درکارگروه فرهنگی سلامت و زنان طرح‌هایی ارائه شده تا از طریق بهزیستی استان  این طرح‌ها در راستای کاهش خشونت خانگی مورد استفاده قرار بگیرد. درهمین رابطه درخصوص جزییات این اطلس از «رحیم حیدری» مدیرکل امور اجتماعی و فرهنگی استانداری گیلان پرسیدیم. حیدری به مرور گفت: درحال حاضر مباحث آسیبهای اجتماعی از جمله خشونت خانگی علیه زنان درکارگروه  اجتماعی ، فرهنگی و سلامت…